Een oefenweg:

 

Nu weten we allen, dat juist als we de stilte in gaan, dat onze aandacht ongeconcentreerde en vluchtig is, dat we steeds door gedachten, gevoelens en beelden worden afgeleid en verstrooid. Er is ook een oefenweg nodig, waarin we leren met onze aandacht gefocust te blijven om ons langzamerhand meer en meer naar binnen te richten, naar binnen naar de plaats waar God in ons aanwezig is. De contemplatieve oefeningen zijn zo’n concrete oefenweg met opeenvolgende stappen: via de waarneming met de uiterlijke zintuigen (natuur- en lichaamswaarnemingen) gaat de weg van de opmerkzaamheid meer met de innerlijke zintuigen (energiestromen in het lichaam, innerlijke stem) naar de geestelijke waarnemingen (stilte, rust, vrede, aanwezigheid), tot de aandacht zich tenslotte (voor zover dat ons mensen mogelijk is) op de Aanwezigheid van God kan richten.

 

Zelfkennis:

 

Parallel aan deze genoemde stappen gaat het ook altijd om een diepere en eerlijke zelfwaarneming: op de weg naar binnen, naar de bron in onszelf, naar de plaats, waar God in ons leeft, ontmoeten wij ook steeds onszelf, het gaat niet anders. Onszelf, met al onze vreugdevolle, maar ook met onze schaduwkanten. Dat kan angstig maken, pijn doen, weerstand oproepen. Om deze redenen zijn wij wat betreft gebed en stilte meestal ambivalent: we verlangen er naar en tegelijkertijd vermijden we het. Bij het oefenen kan het een hulp en een aanvulling zijn om af en toe aan een cursus deel te nemen om samen met anderen onder leiding van een ervaren oefenmeester te mediteren.

 

Actie en contemplatie:

 

Het is een wijdverbreid misverstand, dat contemplatieve mensen zich uit de verantwoordelijkheid voor de wereld en voor mensen zouden terugtrekken. Hettegendeeliswaar. Openkeleuitzonderingen na zijncontemplatievemensenintensief geëngageerd bij hun medemens. Maar de doeltreffendheid van hun activiteiten is meer verschoven van maken en organiseren naar iets uitstralen.

De stilte kan veel helderheid en kracht en vreugde schenken. Vanuit het innerlijke midden wordt de buitenwereld anders beleefd. Het belang van succes of tegenslag t.a.v. eigen activiteiten wordt gerelativeerd. De contemplatieve weg verandert zowel de relatie met God als ook de relatie tot de wereld en de mensen. Contemplatief gebed is een hele concrete weg om het woord van Jezus uit de Bergrede te realiseren: „Zoek eerst het Rijk van God en dat alles zal u bovendien geschonken worden“.