De cliënten van de voedselbank krijgen niet alleen hun boodschappen, maar ook de nodige ondersteuning om uit deze penibele situatie geholpen te worden. En stel dat iemand daar weinig zin in heeft, het allemaal wel goed vind zo, dan is het jammer maar dan stopt de hulp. Mensen moeten er hard hun best voor doen om zichzelf weer te redden.
Zolang dat nog niet lukt, mogen wij ze helpen. Achter in de kerk staat een grote doos voor de voedselbank. Iedere week weer bent u in de gelegenheid om lang houdbare boodschappen mee te nemen voor de medemens die het minder heeft getroffen. Mensen zoals u en ik, mensen gewoon in ons midden, 240 gezinnen hier in West-Friesland. Laat ze niet zitten, laten we met elkaar zorgen dat de vele vrijwilligers hun mooie werk kunnen blijven doen, laten we met elkaar zorgen dat mensen in narigheid merken dat er aan hun gedacht wordt.
Met elkaar moet het te doen zijn om de doos geregeld vol af te kunnen leveren bij de voedselbank. Uw giften mag u ook altijd afleveren aan de pastorie.

Dank voor uw medewerking!