naar het buurdorp om water te halen. De waterput wordt door drie dorpen gedeeld . De dagelijkse tochten zijn een zware inspanning. Een volle jerrycan weegt ongeveer 18 kilo en meerdere keren moeten de jerrycans worden neergezet om op adem te komen. Een keer overslaan, geen zin, ziekteverlof is er niet bij. Wachtrijen bij de put en de verre gang voor meestal vervuild water kost haar gauw 6 uur per dag. Een waterput in het dorp zou voor Zalia en de andere families een enorme verbetering betekenen.

Er zou meer tijd voor de gezinnen overblijven en de kinderen zouden minder of geen schoolverzuim hebben doordat hun taak om dagelijks ook water te halen minder tijd zou kosten.

Hoe schoon water alles verandert kunt u lezen in de volgende Zes… Een.

De werkgroep Vastenactie houdt u op de hoogte. Als u zich wilt melden als collectant,  bel gewoon even met 0229542603  of in de werkgroep actief wilt zijn, dan horen we dat graag van u.

Werkgroep Vastenactie

Abba, Hans, Ko en Els