Sinds een jaar of 5 brengen we rond Kerstmis bij mensen waar van we denken die kunnen een steuntje in de rug gebruiken, namens het P.C.I. attenties rond . Dit is best wel een klussie zo vlak voor de Kerst en zeker het vermelden waard. Onze beloning is de geëmotioneerde reactie ,soms in tranen met dat jullie aan me denken, een andere reactie ,wat is dit geweldig, wat is dit geweldig.

Als werkbaar systeem worden de bezoeken bij mij gemeld om te voor komen dat er dubbel bezocht wordt. Als bezoekersgroep komen we zo ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar. In de voorbereiding vinden we meestal een Bijbeltekst passend bij wat we als bezoekers tegen komen,diepen die tekst uit en vervolgens is er een passende werkvraag waar uit we delen. Hier volgen  enkele van die vragen waar we op onze bijeen komst mee gewerkt hebben:

Heb je een voorbeeld waar van je nu kan zeggen: toen was ik een ander tot leven? 

Een andere vraag: Kerst als het moment waar op Gods licht naar de mensen komt, wat betekend dat voor jou?

Vraag : Wat beleef ik als ik in een situatie zit, waar in iemand onrecht wordt aan gedaan?

Iedere bijeen komst is bij een van de leden thuis, we leggen dan ieder € 1  in om bij eventuele jubilea of ziekte te kunnen zorgen voor een attentie. Een keer per jaar gaan we gezamenlijk een daggie op stap uit eigen knip.

De voorlaatste keer heb ik de vraag op tafel gelegd van hoelang gaan wij als Bezoekersgroep nog door?  84  82  70  en 68 jaar enz.

Daarop kwam het antwoord zolang we het nog kunnen willen we dit werk blijven doen.

Folders van de Bezoekersgroep zijn achter in de kerk te vinden of te verkrijgen op de pastorie. 

Kent u iemand of zou u zelf een bezoekje van ons op prijs stellen meld dat dan bij Tiny Potveer of een ander bezoekersgroep lid.

 

Namens ons allen een hartelijke groet, Nel, Marian, Tini, Ada, Gré, Rita, Ad, Gerda, Tiny Potveer.