Koren

RiKoDeGo

In de nazomer van 1969 is jongerenkoor De Goorn gestart met repeteren met ruim 100 leden. Op 1 maart 1970 heeft het koor voor de eerste keer een viering muzikaal ondersteund. In de vele jaren die volgden nam het aantal leden af en is ook de naam veranderd in Ritmisch Koor De Goorn, kortweg RiKoDeGo.

Dit betekent dat in 2020 het 50 jarig bestaan een feit was. Helaas heeft een passend feest door de komst van het Coronavirus geen doorgang kunnen vinden.

Maar gelukkig mogen de koren weer zich weer laten horen en kunnen we weer regelmatig ook van RiKoDeGo genieten.

 

Rikodego repeteert op dinsdagavond en heet nieuwe leden van harte welkom.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dominicuskoor

Sinds 1985 is het herenkoor en het dameskoor samengevoegd en is de officiële
naam “Parochieel gemengd koor St. Dominicus”.
Het Dominicuskoor heeft 40 leden, nl. 15 sopranen, 11 alten, 7 tenoren en 7 bassen.
Het koor staat onder leiding van dirigent Peter Pijsel  en de organisten zijn Arja
Pronk en Ans Blom.

Het koor zingt ongeveer 2 keer in de maand tijdens de zondagsviering om 10.00 uur
en bij andere vieringen, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, viering van
meeleven e.d. Ook kan men het koor vragen voor het zingen bij een uitvaart of een
huwelijksviering.
Het dameskoor zingt 2 keer per jaar in Rozenstaete.
De repetitie is maandagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur in de kerk.

Remember

In 1999 is ons koor begonnen als "Avondwakekoor".
Wij ondersteunen de voorgangers van een avondwake door het zingen van liederen (door de familie van de overledene uitgezocht) voor, tijdens en na afloop van zo’n dienst. Dit doen we vanaf het koor boven in de kerk.

In 2006 zijn we ook tijdens "reguliere" vieringen gaan zingen, ongeveer eenmaal per 4-6 weken. De naam "Avondwakekoor" hebben we daarom toen veranderd in het meer toepasselijke "Remember".

Het koor staat onder leiding van Betty Schonewille, organist is Arja Pronk.
We hebben  ongeveer 30 leden, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen.
De repetitie is elke woensdag van 19 tot 20 uur in de kerk.

Contactpersonen:
Anneke de Joode-Koster (secretaris) tel: 0229-540490
Jos Braas (voorzitter) tel: 0229-542741