Kort na zijn terugkeer in Buswale werd hij, zoals eerder werd vermeld, tijdens een roofoverval op brute wijze vermoord. Kees heeft geen kans gekregen om het plan te verwezenlijken. Het bisdom, heeft vervolgens het plan uitgevoerd.

Het ziekenhuis fungeert nog steeds maar jarenlang was er door geldgebrek geen onderhoud.

Vanuit Buswale kwam de vraag om een renovatie. U kunt zich voorstellen hoe blij de Stichting Uganda Werkvoortzetting was toen het project onder de naam: “Verbetering St. Matia Mulumba ziekenhuis, Buswale, Oeganda” door de Vastenactie goedgekeurd werd.

Meer over de renovatie leest u in de volgende zes een, maar noteer alvast de volgende datum in uw agenda:

Start vastenactie bij ons in de parochie op zondag 17 maart 10 uur, met een viering met medewerking van het Jamboo koor.

Hartelijke groet, Ko, Els, Abba en Hans