Er is gekozen voor modules, omdat de studenten niet altijd in staat zijn om het hele traject te doorlopen. Omdat ze bijvoorbeeld thuis nodig zijn.
Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het voor die persoon mogelijk te maken de opleiding te volgen. Want ze betalen wel gewoon schoolgeld. Dat is nodig om de boel draaiende te houden. Mocht iemand voortijdig de opleiding verlaten, dan kunnen ze met een module op zak, thuis tóch een winkeltje opzetten en gaan bakken.

 

Met het opgehaalde geld via de parochies en de Vastenaktie gaan we ons inzetten voor:

1.       Kansarmen (zij worden gezocht en aangesteld via de zusters/nonnen van onze partnerorganisatie in Oeganda/Kenia, de Little Sisters of St. Francis) een korte of langere bakkersopleiding laten volgen op de bakkersvakschool van Bake for Life College in Tororo, waarna zij in een bakkerij dan wel via ons micro-kredietproject BISS aan het werk gaan.

2.       De managers van onze bakkerijen (dit zijn zusters/nonnen van de Little Sisters of St. Francis) een Bake for Life training op de bakkersvakschool Bake for Life College in Tororo laten volgen, zodat zij over meer (zakelijke) vaardigheden gaan beschikken om een bakkerij met personeel te runnen, waarbij zij ook hun kennis weer kunnen delen met medewerkers. Kijk ook eens op de website van Bake for Life, www.bakeforlife.nl

 

Via de parochies hopen wij een mooi bedrag op te halen, aangevuld door de Vastenaktie Nederland.

Vastenaktie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid en beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig.  Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst. 

 

Wij hopen op een mooie opbrengst voor onze medewerkers!

 

Werkgroep vastenaktie.