Pastoraatteam

Pastoraatteam

Het pastoraatteam bestaat uit de pastor, coördinator en een aantal leden uit de parochie welke daartoe zijn toegerust. Het pastoraatteam is de verbindende factor in de parochie. Het pastoraatteam is de eerst aanspreekbare van de parochie. Binnen het pastoraatteam is een pastorale houding naar elkaar toe en vandaar uit naar de parochianen. Het pastoraatteam is bij uitstek geschikt om mee te helpen van de parochie een vitale en aan aantrekkelijke gemeenschap te maken (niet binden maar boeien) of er voor te zorgen dat ze dat blijft. Dit betekent concreet continueren en begeleiden van wat goed gaat en met initiatieven komen waar leemtes liggen en dit alles vanuit de beleidsgedachte “er willen zijn” voor elkaar, zoals God er is voor ons.

 

Werkgroep Kerkbewaarders

Werkgroep Kerkbewaarders

De werkgroep kerkbewaarders wordt beheerd door Kees Vlaar. De werkgroep kerkbewaarders zorgt er voor dat de kaarsen worden aangevuld en dat de olielampen (de Godslamp op het altaar en de olielamp in de Mariakapel) blijven branden. Tevens verzorgt hij de bestelling van de kaarsen en houden de olievoorraad op peil voor de olielampen.

Met een vriendelijke groet,

Kees.

Omzien naar elkaar

Werkgroep ‘Omzien naar elkaar’

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ is een werkgroep die zich inzet voor mensen in rouw. Een paar weken na een overlijden stuurt men een kaartje naar de nabestaanden en men neemt korte tijd daarna contact op om te vragen of men prijs stelt op bezoek vanuit de werkgroep. De leden van de werkgroep komen een paar keer per jaar bij elkaar om een en ander door te spreken. Natuurlijk wordt er niet gepraat over dat wat men hoort tijdens de bezoeken!

Op deze bijeenkomsten wordt er ook gesproken over de manier waarop een pastoraal gesprek gevoerd wordt en oefenen we met elkaar aan de hand van casussen. 

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ is tevens verantwoordelijk voor de ‘Vieringen van meeleven’. Een aantal malen per jaar wordt op de vrijdagavond aandacht geschonken aan alle mensen met verdriet, aan ieder die rouwt om een naaste, een geliefde. In deze viering wordt ook het herinneringskruisje, dat een jaar in de Mariakapel heeft gehangen, overhandigd aan de familie.

‘Omzien naar elkaar’, een werkgroep die niet meer gemist kan worden!

Wilt u contact opnemen met de werkgroep dan kan dat via Ria Lindeboom, telefoon 0229-541535