Nieuws

Diefstal op het kerkhof

Afgelopen tijd zijn er op de begraafplaats meerdere keren spullen weg genomen van graven. Triest dat er mensen zijn die het nodig vinden om op de begraafplaats bloemen weg te halen die op of bij graven zijn gezet. Je zet iets neer bij je dierbare en verwacht niet dat andere er mee weg gaan. 

Heeft u wel eens iets gezien waarvan u denkt "klopt dit wel? wilt u dit dan melden bij ons? 

Met elkaar willen we toch dat de begraafplaats openbaar blijft en niet achter een hek.

De parochieraad.

"Het rode blaadje"

Wat fijn dat er al zoveel gereageerd is op de oproep die vorige keer aan de zes een vast zat. Heel veel mensen reageren dat ze het wel digitaal willen lezen. De komende tijd gaan we dit goed in kaart brengen en dan hopen we na de zomer zover te zijn. Het moet goed in de administratie verwerk worden en ook in de lijsten voor de lopers.

Dus denk niet ik had toch gevraagd digitaal, nog even niet maar het komt eraan ...

De parochieraad

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst

 

                2024             

 

Zoals u in de vorige zes een heeft kunnen lezen gaan we als regio “de Waterkant”ons inzetten voor de renovatie van het ziekenhuis in Buswala.

Zo is het dak lek, waardoor het regenwater op veel verschillende plaatsen het ziekenhuisje binnenstroomt. Er is geen aansluiting op het openbare elektriciteitsnet, waardoor bij medische handelingen in het donker vaak een zaklamp moet worden ingezet. Kozijnen en deuren moeten worden vernieuwd. De muren aan binnen- en buitenkant moeten worden hersteld. Door deze situatie zijn de werkomstandigheden niet aantrekkelijk.  

In het e-mailcontact wat de stichting regelmatig heeft met Joseph Mangeni, secretaris general van Bucapido, vertelde hij ook dat door het veelal ontbreken van de elektriciteit er geen röntgenfoto’s gemaakt kunnen worden en een eventuele MRI-scan zo niet kan functioneren. De broodnodige computers, een belangrijk onderdeel in de gezondheidszorg, functioneren maar matig. Maar ook voor een goede beveiliging ‘s nachts is verlichting rondom het gebouw belangrijk. We hopen dat u deze renovatie een kans wilt geven door deel te nemen aan de vastenactie die start op 14 februari 2024 in regio de Waterkant. 

Bij ons in de parochie starten we op zondag 17 maart de Vastenaktie met een feestelijke viering. Het Jamboo koor zal ons in Afrikaanse sfeer brengen. Komt u ook luisteren om 10 uur met na afloop natuurlijk koffie en eventueel verdere info over het project.

De week daarna worden de zakjes bij u bezorgd, wilt u ze vullen en inleveren bij de loper in uw buurt als ze niet worden opgehaald?

We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die in hun eigen straat de vastenzakjes willen bezorgen en om als inlever adres te fungeren. Vooral in de Buitenplaats zijn we op zoek naar die vrijwilligers en ook nog rond de Pastoor Lemeerstraat en Jacob Bakkerstraat in de Goorn maar ook de Ariëns in Avenhorn.

Woont u in een van die straten en bent u bereid een uurtje te helpen meld u zich dan aan bij Abba Kaizer tel. 0229543507.

 

 Samen bouwen aan gezondheid!

Steen voor steen naar een beter ziekenhuis.

STICHTING UGANDA WERKVOORTZETTING PATER KEES SPIL MAG WEER MEEDOEN MET DE VASTENACTIE.

Afgelopen jaar is tijdens de Vastenactie in de Regio Waterkant, mede door uw hulp, een fantastisch bedrag bijeen gebracht. Namelijk € 13.000,- en met de verhoging van het Bisdom van 50%, kwam het  eindbedrag op een kleine € 20.000,-. Met dit mooie bedrag heeft men in Buswale vele scholen kunnen voorzien van lesmateriaal.

Zo had Kees vele projecten voor ogen, maar door zijn gewelddadige dood dreigden die een vroegtijdige dood te sterven.

Wat Kees voor ogen had werd echter door familieleden en vele vrijwilligers, die zich verenigden in Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil, vlot getrokken en gerealiseerd.

Afgelopen jaar is u verteld wie pater Kees Spil was, wat hij deed en welke projecten hij voor ogen had.

Eén van de plannen van Pater Kees Spil was het bouwen van een ziekenhuis. Toen Kees in 1988 voor vakantie thuiskwam, had hij een schetsje mee van het erf rondom de kerk met daarop het te bouwen ziekenhuis. Met zijn broer, die timmerman was, besprak hij de details. Vol van plannen stapte hij enthousiast in juli 1988 weer in het vliegtuig naar Uganda.

Lees meer...