MAATREGELEN BISSCHOPPEN CONFERENTIE

Beste mensen,

Tot en met 13 april 2020 worden alle vieringen in het weekend afgezegd.

Vieringen in kleine groepjes - door de week  en de stille aanbidding kunnen wel doorgaan, echter geen vieringen in verzorgingshuizen, dit i.v.m. de kwetsbaarheid van de bewoners.

MAATREGELEN M.B.T. UITVAARTEN

De maatregelen m.b.t. uitvaarten zijn weer aangescherpt. Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van directe familieleden, d.w.z. het gezin. Er kan een korte gebedsdienst worden georganiseerd in de kerk voordat men naar het kerkhof gaat - of bij goed weer is er een wat langere plechtigheid rondom het graf mogelijk.

Een aantal crematoria kennen ook 'buiten aula's … Ook daar zijn mogelijkheden om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare. Hieraan kunnen wij ook pastoraal meewerken. 

Lees meer...

Jaarverslag 2019/2020

Normaal houden we begin juni een jaarvergadering en komen we bij elkaar in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Maar ja dit jaar is alles anders, dus krijgt u van mij een verslag van het afgelopen jaar.

Begin juli 2019 namen we afscheid van Jos van der Lee de organist die 20 jaar bij Remember achter het orgel zat, tijdens de viering kreeg hij een mooi aandenken van de parochie. Gelukkig gaat het koor wel door met nu als organiste Arja Pronk die ook bij Dominicus achter het orgel zit. In september wordt er tijdens de parochieraad vergadering een comité gevormd met de naam zilver die namens de parochie het feest voor Pastor Nico gaan voorbereiden, we noemen ons zelf “zilver”. Pastor Nico gaat zelf een aantal avonden organiseren met verdieping, verspreid over de regio met in maart een avond bij ons in de parochie. Mooie plannen en ideeën, helaas hebben we dit moeten verplaatsen naar 2021.

We hebben diverse jubilarissen gehad, 2 dames die 60 jaar kerkwerken, wat een tijd, een koster die al 40 jaar klaar staat voor de parochie, ze zijn in het zonnetje gezet en verblijd met bloemen. Ook hebben we helaas van vrijwilligers afscheid genomen, maar hebben gelukkig ook weer nieuwe namen aan de lijsten kunnen toevoegen. Tijdens verschillende vergaderingen gaat de parochieraad brainstormen over de toekomst en kijken we ook naar wat voor parochie zijn wij eigenlijk. Nu, daar kwam vooral uit dat we een gastvrije geloofsgemeenschap willen zijn met een familiesfeer waar je een luisterend oor vindt. Een geloofsgemeenschap met interactie naar ouders, kinderen maar ook met de oudere in ons midden. Niet alleen op zondag kerk zijn maar ook op de donderdagmorgen met de kerkwerksters, de Antonianen, de administratie of zomaar mensen die wel eens binnenlopen, er is koffie voor iedereen. Of kom op vrijdagavond tijdens de stille aanbidding, even in jezelf keren, het kan. In december hebben we een kerstconcert van de brassband en Frank en Zij, een mooie sfeervolle avond met een goed gevulde kerk. Tijdens de koggeflora was er een stand met de boeken van dat gekke volk uit de Goorn, mooie gesprekken werden er gevoerd met de bezoekers. Op 8 maart viert Rikodego haar 50-jarig bestaan als koor met een mooie viering in een volle kerk.

 

Op 11 maart zijn er 2 jonge Dominicanen uit Rotterdam bij ons die vertellen over hun werk daar, een mooie avond met elkaar. Wie had op die dag kunnen bedenken dat daarna alles op slot zou gaan, we maanden alleen maar via de kerkradio, of tv nog vieringen konden horen of zien. Niemand

Parochianen werden ernstig ziek, uitvaarten in hele kleine kring, afscheid wat er misschien wel anders uitziet maar niet minder waardevol is gebleven uit de reacties. Spannende onzekere tijden en nog is niet alles mogelijk en moeten we goed nadenken hoe we toch kunnen vieren de komende tijd. Alle activiteiten werden stop gezet, geen eerste heilige communie of vormen geen doop vieringen, geen groot feest voor pastor Nico maar klein op 10 juni met zijn naaste, de eerste keer dat er weer mensen in de kerk waren tijdens een viering. Daarna met 30 personen en nu dan met ongeveer 100 op gepaste afstand, met een gastheer/ vrouw die u welkom heet namens de parochie en eventueel de weg wijst. We hebben een QR code aangemaakt en Givt aangevraagd zodat u ook via die weg kunt geven aan de kerk/parochie, heel veel mensen hebben geen kleingeld meer en via deze weg kunt u toch de kerk steunen.

 

De datum voor n vrijwilligersdag hebben we nog niet geprikt, daar we niet weten of we wel zoveel mensen in de kerk kunnen hebben zo ook het kerstconcert of een ander concert of feest. Vergaderen doen we nu achterin de kerk met gepaste afstand maar ook hebben we vergaderd via skype gewoon thuis aan de keuken tafel. Met elkaar hebben we geprobeerd om alles zo goed mogelijk te laten doordraaien, met daarbij een woord van dank voor Pastor Nico die heel veel voor de parochie en de regio heeft betekend in deze onzekere tijd.

Els van der Hulst

Liturgieën voor de komende vieringen vindt u onder onderstaande link.

 

De liturgie voor de Viering van Meeleven vindt u onder deze link.

Klik hier om het bestand te openen {pdf bestand}

 

De liturgie voor komend weekend vindt u onder deze link.

Klik hier om het bestand te openen {pdf bestand}

Gaat U mee op bedevaart naar Lourdes!

Altijd al willen weten waar de hemel op aarde te vinden is? In Lourdes. Elke dag gaan vele mensen naar de grot waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous verscheen. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken, om stil te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof samen met anderen te beleven, om bezinning.

Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursie naar de Pyreneeën. 

De Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam verzorgt al 25 jaar bedevaarten naar Lourdes in samenwerking met het ‘Huis voor de Pelgrim’ (Limburgse Bedevaarten). De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond. 

Deelnemers die veel zorg nodig hebben kunnen in het Zorghotel accueil Notre Dame verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het Huis voor de Pelgrim.

Lees meer...