Verslag parochievergadering

Parochievergadering 7 november

Om half 8 heet ik iedereen welkom en in het bijzonder Ria Meyer die namens de stichting ons komt bij praten over de komende kerstmarkt. Maar eerst steken we de kaars aan voor de familie Desaunois  die in korte tijd drie keer een uitvaart hebben van een dierbare, vader, dochter en schoonzoon.

Jan leest een mooie tekst voor, “bakens”. Je ziet ze op zee maar ook ons geloof, de kerk kan een baken zijn. 

De notulen worden doorgenomen en de aktielijst.  Dit keer kunnen we een aantal zaken doorhalen die er al wat langer op staan zoals: Vrijwilligers zoeken die het archief (wat allemaal op zolder ligt op de pastorie) uitzoeken en opschonen. We hebben 2 mensen gevonden die deze klus op zich gaan nemen en de parochieraad geeft samen met pastor Nico heel graag toestemming om op de zolder aan de gang te gaan. Het is best een grote klus waar veel tijd in gaat zitten maar ook wel heel interessant denk ik.

Om 20.00 uur gaan we naar de achter ruimte om het met elkaar te bekijken en een beetje de plannen van de kleine commissie  te horen. Met elkaar komen we tot de conclusie dat het echt wel nodig is, om het goed te doen is er nog wel wat geld nodig vandaar dat Ria ook mee kijkt.

Zo komen we bij het volgende punt: de kerstmarkt. Deze wordt georganiseerd door de stichting vrienden van de parochie en Ria praat ons bij hoe het er voor staat, ook meld ze dat de opbrengst van de markt bestemd is voor het opknappen van de ontmoetingsruimte.

De vrijwilligersdag staat in de steigers, er komt weer een optreden van iemand van buiten de parochie waarvan wij denken dat het een leuk en gezellig stuk van de parochiedag wordt. De datum is zondag 10 februari 2019 en deze dag beginnen we zoals gebruikelijk met een viering.

We bespreken de tarieven voor het komend jaar, de prijzen zijn geïndexeerd en vast gesteld door de parochieraad.

Pastor Nico praat ons bij over de ontwikkelingen in de regio en iets wat heel mooi is en noodzakelijk is de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen zoals de voorbereiding Eerste Heilige Communie en Vormen.  Het is fijn om te horen dat ze elkaar vinden en versterken en dat je het met een kleine groep niet allemaal alleen hoeft te doen.

We komen bij de berichten uit de parochie en daar wordt de zorg uit gesproken dat we wel erg weinig misdienaars hebben, het is het mooist om met 2 misdienaars te dienen maar dan moeten ze wel erg vaak.  Dus heeft u een kind die de eerste heilige communie heeft gedaan en die zou het wel willen meld u uw kind dan aan bij de parochie dan worden ze opgeleid door een van de oudere misdienaars.

De rond vraag geeft geen vragen en na nog een paar mededelingen zoals de volgende vergadering schuift naar de 2de woensdag vanwege Sinterklaas sluit ik de vergadering en gaan de mannen snel naar huis want Ajax voetbalt tegen Benfica en kunnen ze de 2de helft nog zien.

Els van der Hulst