Jaarvergadering juni 2023

Jaarvergadering juni 2023

Eén keer per jaar houden we een jaarvergadering zodat u als parochiaan hoort en ziet op het scherm wat er zoal is gebeurd en wat er nog komt het komende jaar. Ook geeft Adriaan toelichting over de financiën van de parochie.

Dit jaar zou er een toelichting gegeven worden over de toekomst en de visie van het kerkbestuur, het voortbestaan van de kerken in de regio. Er wordt zo nu en dan het één en ander geschreven in de krant over al die kerken die dicht moeten/gaan, dus ik dacht het zal wel iets drukker worden dan andere jaren. Maar helaas slechts 28 parochianen toonde belangstelling.

Peter Bakker (vicevoorzitter van het regionale kerkbestuur) schetste met een mooi verzorgde presentatie de huidige situatie binnen regio “De Waterkant”. Daaruit bleek duidelijk dat de trend weinig rooskleurig is: sterke vergrijzing; een terugloop van het aantal kerkgangers, weinig jonge mensen die zich aanmelden. Bovendien sluiten het aantal en de grootte van de kerkgebouwen niet meer aan bij de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen.

Pastor Alvaro en pastor Bert die niet in iedere parochie kunnen zijn, ook al zouden ze het wel willen. Wij hebben gelukkig het Pastoraatteam, wat veel opvangt in onze parochie.

Nu moet ik zeggen dat wat er in de krant wordt geschreven wel erg zwart is, want wie zegt ons hoe het is over 10 jaar!! Niemand heeft een glazen bol waarin de toekomst is beschreven. Maar als je geen visie op papier hebt en niet nadenkt over hoe verder dan komt zomaar de dag dat je dan ineens harde maatregelen moet nemen. Toch ben en blijf ik positief, kijk naar wat we nu hebben, nog steeds een goede parochieraad, vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en alles eromheen, goede leken - voorgangers, een toekomstig lid voor het Pastoraatteam. Een mooi kerkgebouw, iedere week koffie na de viering waar veel gebruik van wordt gemaakt, de begraafplaats goed onderhouden echt een rustplaats voor onze dierbaren.

Hopelijk straks een goed bezochte parochiedag op zondag 22 oktober met een drankje en een hapje, gezellig samen zijn na de viering van 10 uur. 

Natuurlijk zien wij ook bij ons in de parochie een terugloop van kerkgangers, bijna geen doopjes meer, een klein groepje eerste communicantjes, twee koren die gestopt zijn door te hoge leeftijd of omdat de rek eruit is na zoveel jaren.

Dus ja, wat zal de toekomst brengen …?

Laten we met elkaar de parochie en de gemeenschap dragen en hoe het over 5 of 10 jaar zal zijn, wie weet!!!

Leef in het nu dan komen we elkaar zeker een keer tegen in de kerk of daarbuiten.

 

Els van der Hulst

Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 7 juni

Om half 8 is iedereen aanwezig en open ik de vergadering en geef het woord aan Eline die de opening verzorgt.

Eline is een jonge moeder, werken , kinderen een druk bestaan en dan ook je geloof nog een plek geven en het willen uitdragen. Ze heeft op de telefoon een forum gevonden “power mama’s “waarin ze samen zoeken hoe ga ik in het dagelijks leven het een plek geven en elkaar inspireren in hun geloof. Een nieuwe manier van met je geloof omgaan maar wel helemaal van deze tijd. Ze vertelt ons daarover en leest ons een tekst van de dag voor.

We steken de kaars aan voor al de overledenen deze week in de parochie, het was druk voor het PT, zo is het een tijd stil en nu 4 binnen een paar dagen.

We gaan door de notulen en de aktielijst en kunnen weer afstrepen.

We verdelen de taken voor de komende jaarvergadering. Daarna kijken we naar de jaar rekening van afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar.

We doen het nog niet zo gek financieel, dit alles wordt toegelicht door Adriaan en zal ook op de jaar vergadering gepresenteerd worden. Adriaan heeft QR codes aangemaakt, voor de zes een mocht u ons willen steunen, voor op het tekstblad eventueel voor de collecte , later voor de bijdrage zes een en kerkbalans.

Lees meer...

Jaarvergadering 13 september 2022

Jaarvergadering 13 september

Om 4 uur in de middag samen met Rinus en Piet het scherm opzetten voor de beamer en de laptop aansluiten. Nu we kregen er wel een beeld op maar niet zoals we wilde. Wat bleek we hadden het verkeerde doek gepakt. Goed dat we dit dus in de middag deden en niet vlak voor de vergadering. Om 19.00 uur in de achterruimte de koffie aan en nu maar afwachten hoeveel bezoekers er komen.

Het druppelde lekker binnen en even voor achten gingen we met z’n allen voor in de kerk plaats nemen. We hadden een presentatie op doek met de agenda erop. Een terugblik naar het afgelopen jaar met nog een periode waar niet zoveel mocht geen grote vieringen met Allerzielen en Kerst. Gelukkig wel een mooie uitzwaaidag voor pastor Nico waar vele parochianen langskwamen. Daarna lichtte Adriaan de financiën toe, we missen inkomsten door minder vieringen, uitvaarten en avondwake. De aktie kerkbalans blijft wel ongeveer gelijk aan vorige jaren. Ook de bijdrage voor de kaarsen en zes een blijven constant.

Na wat vragen en toelichting van Adriaan geef ik het woord aan Peter Bakker die iets verteld over het Dit is kleiner dan voorheen tot vorig jaar zat er van iedere parochie iemand in het bestuur nu staat het los van de parochieraden. Ook pastor Alvaro verteld iets over zijn werk en hoe het er voor staat in de regio.

Het volgende punt op de agenda is vooruit kijken en we mogen melden dat we gelukkig weer concerten krijgen in de kerk. Op 5 november is er een concert georganiseerd door de familie Hoebe en de brassband, op 17 december geeft de brassband een kerstconcert. Op 23 april 2023 geeft kogge klassiek een concert als alles normaal blijft.

Na nog een rondvraag en wat opmerkingen die we mee nemen naar de volgende vergadering van de parochieraad, sluit ik de vergadering om 21.15 en genieten we nog even na met een drankje en hapje in de achterruimte.

Els van der Hulst