Verslag parochievergadering

Parochieraad vergadering 3 april

Om half 8 zijn we compleet en heet ik iedereen welkom, Ida leest een tekst over de tulp deze is ook gelezen op de uitvaart van Bruno de Jong, passend bij zijn leven.

We steken een kaars aan voor een overledene in de kennissenkring die veel te jong was en steun en kracht voor zijn gezin. Daarna nemen we de notulen door en strepen weer het een en ander weg op de aktielijst.

Adriaan praat ons bij over de aktie kerkbalans, helaas blijft het resultaat achter bij vorig jaar. Mocht u de brief nog hebben liggen of denkt u nu o jee die ben ik kwijt maar ik wil toch wel iets geven voor de kerk, achter in deze zes een staat het rekeningnummer waar u onder vermelding kerkbalans zo nog kan bijdragen. Waarvoor onze hartelijke dank.

Ook kijken we naar de opbrengst voor de zes een en ook die is minder dan afgelopen jaren. Wordt de zes een nog goed gelezen? Is de zes een voor u van waarde? Moeten we niet zoals zoveel ook de zes een digitaal gaan verspreiden? Wat kunnen we doen om kostendekkend te werken met ons parochieblad? 

Zomaar wat vragen/ oplossingen die op borrelen om de kosten beheersbaar te houden zijn:

Een dringende vraag stellen en deze duidelijk aan de zes een vastmaken in een opvallende kleur, dan maar hopen dat het gelezen wordt en we antwoorden erop krijgen. Eline en ondergetekende gaan daarop brainstormen en het resultaat heeft u gezien op de voorkant van deze zes een.

We worden bij gepraat door Peter over het kerkbestuur, zij hebben een gesprek gehad met de gemeente over de kerkvisie van de gemeente. Een informeel gesprek want ja in deze gemeente zijn 5 katholieke kerken en deze blijven echt niet allemaal open in de toekomst. Als je dan iets wil heb je wel met de gemeente te maken dus is het goed om zo met elkaar in contact te zijn.

Ook is er een gesprek geweest met de projectontwikkelaar die plannen laten zien voor naast de kerk, ook dat was informeel want dat er iets anders komt dan café Dollenburg weten we allemaal.

We gaan door de verslagen van het PT, er zijn wat vragen en opmerkingen die weer mee genomen worden naar het volgende overleg. We gaan deze maand afscheid nemen van Ton Mes op de administratie na 15 jaar bijna elke donderdag morgen en maandagochtend achter de computer te hebben gezeten. Ton namens iedereen heel hartelijke dank daarvoor en gelukkig hebben we een opvolgster Anneke Koning die door jou nu wordt ingewerkt.

Ook hebben we afscheid genomen van Co Feld die de functie van hoofdkoster heeft teruggegeven. Jan Schouten heeft de taak overgenomen en met wat hulp van Rinus en Peter, daar Jan overdag door de weeks nog te werk is gaat het zeker lukken.

We kijken vooruit. 21 April komt Kogge klassiek een concert geven in de kerk, het wordt kermis, doen we nog iets voor de misdienaars?

En zo komen er nog wat vragen langs die zo goed mogelijk worden beantwoord.

Om 21.20 uur sluit ik de vergadering en gaan we huiswaarts of nog naar een verjaardag, moet ook kunnen. De volgende vergadering is woensdag 1 mei 2024.

Els van der Hulst

 

Jaarvergadering juni 2023

Jaarvergadering juni 2023

Eén keer per jaar houden we een jaarvergadering zodat u als parochiaan hoort en ziet op het scherm wat er zoal is gebeurd en wat er nog komt het komende jaar. Ook geeft Adriaan toelichting over de financiën van de parochie.

Dit jaar zou er een toelichting gegeven worden over de toekomst en de visie van het kerkbestuur, het voortbestaan van de kerken in de regio. Er wordt zo nu en dan het één en ander geschreven in de krant over al die kerken die dicht moeten/gaan, dus ik dacht het zal wel iets drukker worden dan andere jaren. Maar helaas slechts 28 parochianen toonde belangstelling.

Peter Bakker (vicevoorzitter van het regionale kerkbestuur) schetste met een mooi verzorgde presentatie de huidige situatie binnen regio “De Waterkant”. Daaruit bleek duidelijk dat de trend weinig rooskleurig is: sterke vergrijzing; een terugloop van het aantal kerkgangers, weinig jonge mensen die zich aanmelden. Bovendien sluiten het aantal en de grootte van de kerkgebouwen niet meer aan bij de vitaliteit van de geloofsgemeenschappen.

Pastor Alvaro en pastor Bert die niet in iedere parochie kunnen zijn, ook al zouden ze het wel willen. Wij hebben gelukkig het Pastoraatteam, wat veel opvangt in onze parochie.

Nu moet ik zeggen dat wat er in de krant wordt geschreven wel erg zwart is, want wie zegt ons hoe het is over 10 jaar!! Niemand heeft een glazen bol waarin de toekomst is beschreven. Maar als je geen visie op papier hebt en niet nadenkt over hoe verder dan komt zomaar de dag dat je dan ineens harde maatregelen moet nemen. Toch ben en blijf ik positief, kijk naar wat we nu hebben, nog steeds een goede parochieraad, vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk en alles eromheen, goede leken - voorgangers, een toekomstig lid voor het Pastoraatteam. Een mooi kerkgebouw, iedere week koffie na de viering waar veel gebruik van wordt gemaakt, de begraafplaats goed onderhouden echt een rustplaats voor onze dierbaren.

Hopelijk straks een goed bezochte parochiedag op zondag 22 oktober met een drankje en een hapje, gezellig samen zijn na de viering van 10 uur. 

Natuurlijk zien wij ook bij ons in de parochie een terugloop van kerkgangers, bijna geen doopjes meer, een klein groepje eerste communicantjes, twee koren die gestopt zijn door te hoge leeftijd of omdat de rek eruit is na zoveel jaren.

Dus ja, wat zal de toekomst brengen …?

Laten we met elkaar de parochie en de gemeenschap dragen en hoe het over 5 of 10 jaar zal zijn, wie weet!!!

Leef in het nu dan komen we elkaar zeker een keer tegen in de kerk of daarbuiten.

 

Els van der Hulst

Jaarvergadering 13 september 2022

Jaarvergadering 13 september

Om 4 uur in de middag samen met Rinus en Piet het scherm opzetten voor de beamer en de laptop aansluiten. Nu we kregen er wel een beeld op maar niet zoals we wilde. Wat bleek we hadden het verkeerde doek gepakt. Goed dat we dit dus in de middag deden en niet vlak voor de vergadering. Om 19.00 uur in de achterruimte de koffie aan en nu maar afwachten hoeveel bezoekers er komen.

Het druppelde lekker binnen en even voor achten gingen we met z’n allen voor in de kerk plaats nemen. We hadden een presentatie op doek met de agenda erop. Een terugblik naar het afgelopen jaar met nog een periode waar niet zoveel mocht geen grote vieringen met Allerzielen en Kerst. Gelukkig wel een mooie uitzwaaidag voor pastor Nico waar vele parochianen langskwamen. Daarna lichtte Adriaan de financiën toe, we missen inkomsten door minder vieringen, uitvaarten en avondwake. De aktie kerkbalans blijft wel ongeveer gelijk aan vorige jaren. Ook de bijdrage voor de kaarsen en zes een blijven constant.

Na wat vragen en toelichting van Adriaan geef ik het woord aan Peter Bakker die iets verteld over het Dit is kleiner dan voorheen tot vorig jaar zat er van iedere parochie iemand in het bestuur nu staat het los van de parochieraden. Ook pastor Alvaro verteld iets over zijn werk en hoe het er voor staat in de regio.

Het volgende punt op de agenda is vooruit kijken en we mogen melden dat we gelukkig weer concerten krijgen in de kerk. Op 5 november is er een concert georganiseerd door de familie Hoebe en de brassband, op 17 december geeft de brassband een kerstconcert. Op 23 april 2023 geeft kogge klassiek een concert als alles normaal blijft.

Na nog een rondvraag en wat opmerkingen die we mee nemen naar de volgende vergadering van de parochieraad, sluit ik de vergadering om 21.15 en genieten we nog even na met een drankje en hapje in de achterruimte.

Els van der Hulst