Pindakaas, jam en hagelslag….

Lekker voor op brood! Maar wist u dat er veel gezinnen zijn die zich dit niet kunnen veroorloven? Mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank en maar moeten afwachten wat er in hun wekelijkse pakket zit. Broodbeleg zit daar zelden bij. Deze producten worden niet aangeleverd door de supermarkten omdat ze lang houdbaar zijn. Ze zijn al verkocht vóór de datum de winkel aanzet tot een royaal gebaar. De diaconale zondag was voor onze kerkgemeenschap het startsein om hier iets aan te gaan doen. Op allerlei manieren zijn mensen benaderd om broodbeleg te doneren voor de voedselbank. En het gaat goed! Ook de scholen zijn benaderd, er is uitleg gegeven aan de kinderen en ook zij doen mee. Voor en achter in de kerk staan dozen waar het beleg in gedaan kan worden. Deze dozen zullen nog lang in de kerk staan want één keer een potje jam is voor de gezinnen wel heel minimaal. Het liefst zouden wij zien dat er het hele jaar door zo af en toe een grote doos vol naar de voedselbank kan. Helpt u mee? Potten pindakaas, jam, chocopasta, appelstroop, pakken hagelslag, vlokken en schuddebuikjes…..alles is welkom. U kan het meenemen naar de vieringen, u kunt het ook afgeven op de pastorie. Het komt zeker goed terecht!

Wat is contemplatie?

 

Gaat meditatie en christenzijn samen? Wat is contemplatie, Wat is het Jezusgebed? Zijn mediteren en actief zijn tegenstellingen? Waarom is regelmatig oefenen in meditatie belangrijk? Wat betekent de contemplatieve oefening?

 

Indeling:

 

De contemplatieve oefeningen volgens de methodiek van Franz Jalics zijn één van de vele mogelijke wegen van christelijk contemplatief gebed. Ze leiden naar het Jezusgebed, naar het stille verwijlen bij God met de eenvoudige herhaling van de naam van Jezus Christus. Het contemplatieve bidden is geen intellectuele prestatie, maar een eenvoudig zich toewenden naar God. Alles mag er voor Hem zijn. Dat Gods liefde onvoorwaardelijk is en ons wordt geschonken, is eigenlijk onbegrijpelijk. Onpeilbaar is het niet. Als wij ons voor Hem openen, vormt Hij ons om en dat maakt ons mogelijk Zijn Liefde ook aan anderen door te geven. Een weg naar die ervaring is de contemplatie, andere begrippen zijn innerlijk gebed of meditatie. Het is eenvoudig, maar niet altijd makkelijk, maar toch kan ieder het leren.

Lees meer...

Pastoraatteam

Het pastoraatteam bestaat uit de pastor, coördinator en een aantal leden uit de parochie welke daartoe zijn toegerust. Het pastoraatteam is de verbindende factor in de parochie. Het pastoraatteam is de eerst aanspreekbare van de parochie. Binnen het pastoraatteam is een pastorale houding naar elkaar toe en vandaar uit naar de parochianen. Het pastoraatteam is bij uitstek geschikt om mee te helpen van de parochie een vitale en aan aantrekkelijke gemeenschap te maken (niet binden maar boeien) of er voor te zorgen dat ze dat blijft. Dit betekent concreet continueren en begeleiden van wat goed gaat en met initiatieven komen waar leemtes liggen en dit alles vanuit de beleidsgedachte “er willen zijn” voor elkaar, zoals God er is voor ons.

 

Wij zijn de kerkwerksters,

Onze groep bestaat uit 47 vrouwen en de gemiddelde leeftijd is 70-72 jaar. Wij werken 1 keer in de 14 dagen en dat betekent dat we twee of drie keer per jaar moeten werken. Het werk bestaat uit o.a. vegen, dweilen, stofzuigen, banken, soppen, wc schoonmaken. Verder drinken wij koffie in de pastorie.

ONZE VRAAG: Zijn er misschien jonge vrouwen die het leuk vinden om ons team te komen versterken, aangezien er - vanwege hun leeftijd - steeds meer vrouwen stoppen die boven de 75 zijn of naar de 80 lopen.

Schroom niet en meld je aan!

Namens de Kerkwerksters Jannie Laan - Marian Vreeker. Het werkrooster staat in de "Zes ... een".