MAATREGELEN BISSCHOPPEN CONFERENTIE

Beste mensen,

Tot en met 13 april 2020 worden alle vieringen in het weekend afgezegd.

Vieringen in kleine groepjes - door de week  en de stille aanbidding kunnen wel doorgaan, echter geen vieringen in verzorgingshuizen, dit i.v.m. de kwetsbaarheid van de bewoners.

MAATREGELEN M.B.T. UITVAARTEN

De maatregelen m.b.t. uitvaarten zijn weer aangescherpt. Uitvaarten kunnen alleen plaatsvinden in aanwezigheid van directe familieleden, d.w.z. het gezin. Er kan een korte gebedsdienst worden georganiseerd in de kerk voordat men naar het kerkhof gaat - of bij goed weer is er een wat langere plechtigheid rondom het graf mogelijk.

Een aantal crematoria kennen ook 'buiten aula's … Ook daar zijn mogelijkheden om in beperkte kring afscheid te nemen van een dierbare. Hieraan kunnen wij ook pastoraal meewerken. 

Lees meer...

Parochieraad

Geen vergadering in januari daar we nog niet zoveel mogen en ook nog niet zoveel kunnen plannen vanwege alle maatregelen.

De vieringen gaan door ook al is het maar met 30 personen en verder kijken we uit naar verruimingen.

Bij deze wens ik u een goed en gezond 2021 en dat we elkaar maar weer snel mogen ontmoeten liefst een keer gezellig met een kopje koffie erbij.

 

Els van der Hulst namens de parochieraad.

 

 

 

Financiële verantwoording 2020

Op 1 januari 2020 bedroeg het banksaldo van de stichting € 8.042,51 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:

 

Totaal giften en bijdragen

€ 4.485,00

Legaat

€ 5.000,00

Ontvangsten collectes kerk

    224,00

Opbrengst catering kerstconcert

   515,60

Uitgaven:

 

Keukenblok ontmoetingsruimte

€ 1.915,43

Reparatie klokkenstoel

€ 4.283,40

Collectes doorbetaald aan kerk

   224,00

Bankkosten

   114,00

Legaat € 5.000,00

€ 5.000,00

 

Het banksaldo op 31 december 2020 bedraagt € 11.214,68 en het kassaldo € 36,40.

In 2019 en begin 2020 is de ontmoetingsruimte achter in de kerk gerenoveerd. Dankzij uw bijdragen kon de stichting een groot deel van de kosten betalen. Door diverse werkgroepen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe ontmoetingsruimte.

Het ontvangen legaat is gebruikt om ophanging van de klokken in de klokkentoren te vervangen/repareren..

Nu hoeven we niet meer bang te zijn dat er een klok naar beneden kan vallen. We kunnen weer genieten van het prachtige gebeier als de klokken worden geluid.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

 

 

Liturgieën voor de komende vieringen vindt u onder onderstaande link.

 

 

De liturgie voor Hemelvaart vindt u onder deze link.

Klik hier om het bestand te openen {pdf bestand}

 

De liturgie voor aankomende zondag vindt u onder deze link.

Klik hier om het bestand te openen {pdf bestand}