Wij zijn de kerkwerksters,

Onze groep bestaat uit 47 vrouwen en de gemiddelde leeftijd is 70-72 jaar. Wij werken 1 keer in de 14 dagen en dat betekent dat we twee of drie keer per jaar moeten werken. Het werk bestaat uit o.a. vegen, dweilen, stofzuigen, banken, soppen, wc schoonmaken. Verder drinken wij koffie in de pastorie.

ONZE VRAAG: Zijn er misschien jonge vrouwen die het leuk vinden om ons team te komen versterken, aangezien er - vanwege hun leeftijd - steeds meer vrouwen stoppen die boven de 75 zijn of naar de 80 lopen.

Schroom niet en meld je aan!

Namens de Kerkwerksters Jannie Laan - Marian Vreeker. Het werkrooster staat in de "Zes ... een".

Werkgroep Gezinsviering

In onze parochie is ook een werkgroep gezinsviering actief. Zij bereidt met steeds wisselende groepen ouders (waarvan in het afgelopen jaar een kind Eerste Communie heeft gedaan) en een voorganger 8 gezinsvieringen per jaar voor.

Antoinette De Wilde

Simone Ruiter

Bianca Immink

Judith Snoek

Astrid van Diepen

 

Namens hen,

Frank Knijn

 

Onder deze link vind u de actuele parochiegids.

Klik hier om de parochiegids te openen {pdf bestand}

 

 

 

Wanneer u uw kind wil laten dopen, stuurt u dan een geboortekaartje naar de pastorie. Er wordt dan door een lid van de Werkgroep Doopvoorbereiding contact met u opgenomen. De werkgroep doopvoorbereiding houdt een gezamenlijke avond bij één van de doopouders thuis, ongeveer twee a drie weken voor de doopdatum. Daarnaast zal pastor Nico Knol iedere dopeling en zijn gezin persoonlijk bezoeken. De doopdata staan vermeld in parochieblad Zes...Een.