Wat wil je dat ik doe ....?

Zondag 25 oktober j.l. stond de viering in het teken van "vluchtelingen" Het thema: "Wat wil je dat ik doe ...? Een bijzondere viering waarbij ook onze burgemeester - de heer Posthumus - aanwezig was als gastspreker. 

Voor degenen die daar niet bij waren, onderstaand nogmaals de preek die daarop betrekking had en derhalve wellicht stof tot nadenken geeft.

 
“In dichte drommen keren zij terug…..!”  zo schrijft Jesaja…

en ze roepen: “Als God ons thuis brengt, dat zal een droom zijn….” … 

Maar vandaag de dag zien we wat anders….dicht drommen die hun land verlaten omdat een Tiran het leven er bitter maakt, men economisch van alles te kort komt, leven haast onmogelijk wordt gemaakt….of omdat je als Christen vermoord wordt…

Het zou toch prachtig zijn voor deze mensen wanneer zij weer naar huis kunnen keren, terug naar hun vaderland, moedergrond…veilig en in vrede… maar de realiteit is een andere….oorlog, armoe, vervolging, het drijft hele volken op de been, zet de wereld erom heen op z’n kop…  je hoeft het Journaal maar aan te zetten en de vluchtelingen stromen je kamer binnen….

Lees meer...

Parochieraad vergadering 1 mei 2019

Om half 8 heet ik iedereen welkom en lees een gedicht voor wat gemaakt is door een meisje van 15 voor de 4 mei, dodenherdenking met de titel “Vandaag en morgen”

We steken een kaars aan voor een schoonzus van mij die vandaag een hele zware operatie moest ondergaan. ( het gaat gelukkig heel goed met haar).

We kijken de notulen na en geven zo nodig een aanvulling/ uitslag. Daarna de aktielijst en ook deze is niet lang en toch kan er weer iets af.

De jaarvergadering komt eraan en met elkaar spreken we af wanneer we de ruimte klaarmaken de beamer neer zetten en dat we allen op tijd komen om jullie te ontvangen.

Na afloop van de vergadering is er nog een gezellige nazit met op de achtergrond dia’s van hoe het was in de kerk en pastorie, wel mooi om te zien tegenover de vernieuwingen van de laatste tijd.

We lopen nogmaals een keer naar de achter ruimte om te zien wat er nog moet gebeuren. Gelukkig zijn de grootste klussen klaar, er moet nog wat geschilderd, de pilaar moet nog afgemaakt, de kast tussen de pilaren moet nog weg en vervangen door een mooie houten hoge uitgifte bar.

Ook gaan we nog eens kijken voor andere tafels maar nu eerst even pas op de plaats, er is veel werk verzet en er zijn voor sommige van ons al weer andere klussen bijvoorbeeld bij RK EDO waar ook een grote verbouwing gaande is.

Pastor Nico vermeld ons dat het regio bestuur  weer is benoemd en omdat de regio groter is geworden beginnen we weer van voor af aan, dus iedereen kan weer jaren mee in het bestuur.

Ook de leden van de parochieraden zijn opnieuw benoemt  met een officiële brief van het regio bestuur.

Ans  praat ons bij namens het Pastoraatsteam en vertelt dat ze kunnen terug kijken op een mooie bijeenkomst op goede vrijdag die zij hadden gemaakt.

Bij de berichten uit de parochie horen we dat er binnenkort 3 nieuwe misdienaars worden opgeleid,

Mooi dat er toch weer kinderen zijn die dit willen doen.

De volgende vergadering van ons zou 5 juni zijn maar daags na de jaarvergadering is iets te veel van het goede dus schuiven we een maand op en vergaderen we voor de zomervakantie nog één  keer op woensdag 3 juli.

We horen dat er dit jaar echt weer een kerstconcert komt en wel door de Brass band met een gastoptreden van een koor .  De datum kunt u alvast noteren zondagavond 22 december .

Na een rondvraag zonder vragen sluit ik de vergadering even na 21.00 uur en gaan de voetbal liefhebbers gauw naar huis Barcelona- Liverpool speelt vanavond.

Els van de Hulst

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Parochievergadering 3 april

Om half 8 open ik de vergadering en leest Kees een mooie tekst voor, daarna steken we een kaars aan voor naaste die wel een lichtje kunnen gebruiken. Een zwager met asbestkanker, een buurman die een zware operatie ondergaat, een tante die longkanker heeft en parochianen die ernstig ziek zijn.

We nemen de notulen door en de aktielijst en zien een aantal punten terug komen op de agenda.

Daarna schuiven we wat in de agenda, want ons volgende punt is eigenlijk de achterruimte maar daar gaan we na 20.00 uur naar toe zodat we de koorrepetitie van Remember  niet verstoren.

Nieuws uit de regio:  een verzoek om te kijken naar de invullingen voor de vieringen voor de periode na mei daar de pastores weer gaan roosteren. Elke parochie heeft graag in het weekend een eucharistieviering dus dit moet zo goed mogelijk verdeeld en dan daarom heen de D.O.P. diensten. Niet overal is dit makkelijk in te vullen in de regio en het  zal zeker in de toekomst wel eens voor komen dat je mag kerken bij de buren.

In deze zes…een alvast de voorlopige  agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 4 juni, de gekleurde uitnodiging volgt in de volgende zes…een

Dan gaan we naar achter en bewonderen de nieuwe keuken en de Mariakapel. Wat is het al mooi aan die kant van de kerk en wat goed dat we nu een mooie plek hebben om rozenkrans te bidden op zondagavond.  We kijken wat er nog gedaan moet worden maar met elkaar zijn we maar wat trots op het werk wat al allemaal is verricht.

Weer terug in de warme huiskamer kijken we naar het financiële overzicht van 2018 en mogen we met elkaar tevreden zijn over de cijfers. Wil u ook weten hoe de parochie ervoor staat? Tijdens de jaarvergadering geeft Adriaan uitleg over de financiën.

Aad Neeven praat ons bij namens het Pastoraatsteam en beantwoordt onze vragen. Daarna het rondje met berichten uit de parochie de post en de rondvraag, daarna sluit ik de vergadering, het is alweer  10 uur.

Best laat maar nog niet te laat om nog even na te zitten met een glas wijn/ biertje.

Els van der Hulst

Parochievergadering 3 april

Om half 8 open ik de vergadering en leest Kees een mooie tekst voor, daarna steken we een kaars aan voor naaste die wel een lichtje kunnen gebruiken. Een zwager met asbestkanker, een buurman die een zware operatie ondergaat, een tante die longkanker heeft en parochianen die ernstig ziek zijn.

We nemen de notulen door en de aktielijst en zien een aantal punten terug komen op de agenda.

Daarna schuiven we wat in de agenda, want ons volgende punt is eigenlijk de achterruimte maar daar gaan we na 20.00 uur naar toe zodat we de koorrepetitie van Remember  niet verstoren.

Nieuws uit de regio:  een verzoek om te kijken naar de invullingen voor de vieringen voor de periode na mei daar de pastores weer gaan roosteren. Elke parochie heeft graag in het weekend een eucharistieviering dus dit moet zo goed mogelijk verdeeld en dan daarom heen de D.O.P. diensten. Niet overal is dit makkelijk in te vullen in de regio en het  zal zeker in de toekomst wel eens voor komen dat je mag kerken bij de buren.

In deze zes…een alvast de voorlopige  agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 4 juni, de gekleurde uitnodiging volgt in de volgende zes…een.

Dan gaan we naar achter en bewonderen de nieuwe keuken en de Mariakapel. Wat is het al mooi aan die kant van de kerk en wat goed dat we nu een mooie plek hebben om rozenkrans te bidden op zondagavond.  We kijken wat er nog gedaan moet worden maar met elkaar zijn we maar wat trots op het werk wat al allemaal is verricht.

Weer terug in de warme huiskamer kijken we naar het financiële overzicht van 2018 en mogen we met elkaar tevreden zijn over de cijfers. Wil u ook weten hoe de parochie ervoor staat? Tijdens de jaarvergadering geeft Adriaan uitleg over de financiën.

Aad Neeven praat ons bij namens het Pastoraatsteam en beantwoordt onze vragen. Daarna het rondje met berichten uit de parochie de post en de rondvraag, daarna sluit ik de vergadering, het is alweer 10 uur.

Best laat maar nog niet te laat om nog even na te zitten met een glas wijn/ biertje.

 

Els van der Hulst

Financiële verantwoording

 

2018

Op 1 januari 2018 was het banksaldo van de stichting € 6.576,49 en het kassaldo € 62,20.

In 2018 is de reparatie van de klepel van de klok door de stichting betaald en dankzij de stichting zit het koor er nu ook weer warmpjes bij.

In april 2018 was er een uitvoering van Kogge Klassiek in de kerk. De stichting heeft met behulp van vrijwilligers de catering gedaan en het batig saldo was € 469,20.

In november 2018 hielden we een kerstmarkt in de kerk. Het batig saldo van de kerstmarkt bedroeg € 1.605,00. En mede dankzij uw gulle gaven in 2018 bedraagt het banksaldo op 31 december 2018 € 16.112,64 en het kassaldo

€ 36,40.

Het saldo zal worden aangewend voor de renovatie van de ontmoetingsruimte achter in de kerk.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

 

2017
Op 1 januari 2017 was het banksaldo van de stichting € 5.883.69 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting is het saldo op de rekening op 31 december 2017 € 6.638,69. Als u een volledig overzicht wilt, kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

 

2016
Op 1 januari 2016 was het banksaldo van de stichting € 3.024.49 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting kunnen we 2016 afsluiten met een saldo van € 4.652.69.

2016 was voor de stichting een rustig jaar, we hebben geen uitgaven gehad.

 

2015
Op 1 januari 2015 was het banksaldo van de stichting € 5.046,97 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting van € 1.605 zijn de kosten voor de urnenmuur, zoals de fundering, metselwerk en de beplanting door de stichting betaald.

 

2014
In 2014 is € 18.351,-- bijeengebracht met giften, bijzondere collectes en opbrengsten van acties van de benefietavond (€4.320,--). Hiermee zijn de kosten voor de uitbreiding en vernieuwing van het kerkhof betaald en de voorbereidende werkzaamheden voor de urnenmuur.

 

Als u een volledig jaaroverzicht wilt hebben, kunt u deze opvragen bij Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 HN Avenhorn of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .