Mag ik mij even voorstellen: “Antonio”

“Gods wondere wegen”
Mijn naam is Antonio Tocco. Ik ben 51 jaar. Ik ben Italiaan en kom uit Montelepre (berg van de hazen). Montelepre is een stadje van 6000 inwoners, op het prachtige eiland Sicilië.
Na de middelbare school heb ik aan de kunstacademie in Palermo gestudeerd en later heb ik ook scholing in het horeca vak gehad. Ik heb lange tijd in hotels en restaurants als kok en ober gewerkt, o.a in Engeland.
Voordat ik priesterstudent werd, was ik ver weg van de kerk. Ik was niet kerkelijk opgevoed. Mijn familie was weliswaar katholiek, maar niet echt praktiserend. Ik leefde zoals de meeste jongeren, maar wel met grote vragen over de zingeving van het leven. Ik geloofde niet in de kerk en evenmin in God.

In deze concrete situatie is de Heer Jezus mij komen zoeken, door andere mensen en in het bijzonder door een meisje (daarna is zij mijn vriendin geworden), die mij naar de kerk brachten om tijdens de catechese over de liefde van God te luisteren. Die catechese was voor jongeren en volwassenen. In die tijd was ik 24 jaar. Daar heb ik een levende God ontmoet waar ik (eerder) niet in geloofde. Hij veranderde mijn leven totaal, ik heb een concreet antwoord gevonden op mijn levensvragen en in het bijzonder vond ik een God die Vader is en die mij lief had precies zoals ik was, met mijn zwakheiden en beperkingen en moeilijkheden.

Lees meer...

Wat wil je dat ik doe ....?

Zondag 25 oktober j.l. stond de viering in het teken van "vluchtelingen" Het thema: "Wat wil je dat ik doe ...? Een bijzondere viering waarbij ook onze burgemeester - de heer Posthumus - aanwezig was als gastspreker. 

Voor degenen die daar niet bij waren, onderstaand nogmaals de preek die daarop betrekking had en derhalve wellicht stof tot nadenken geeft.

 
“In dichte drommen keren zij terug…..!”  zo schrijft Jesaja…

en ze roepen: “Als God ons thuis brengt, dat zal een droom zijn….” … 

Maar vandaag de dag zien we wat anders….dicht drommen die hun land verlaten omdat een Tiran het leven er bitter maakt, men economisch van alles te kort komt, leven haast onmogelijk wordt gemaakt….of omdat je als Christen vermoord wordt…

Het zou toch prachtig zijn voor deze mensen wanneer zij weer naar huis kunnen keren, terug naar hun vaderland, moedergrond…veilig en in vrede… maar de realiteit is een andere….oorlog, armoe, vervolging, het drijft hele volken op de been, zet de wereld erom heen op z’n kop…  je hoeft het Journaal maar aan te zetten en de vluchtelingen stromen je kamer binnen….

Lees meer...

Parochieraad vergadering 1 mei 2019

Om half 8 heet ik iedereen welkom en lees een gedicht voor wat gemaakt is door een meisje van 15 voor de 4 mei, dodenherdenking met de titel “Vandaag en morgen”

We steken een kaars aan voor een schoonzus van mij die vandaag een hele zware operatie moest ondergaan. ( het gaat gelukkig heel goed met haar).

We kijken de notulen na en geven zo nodig een aanvulling/ uitslag. Daarna de aktielijst en ook deze is niet lang en toch kan er weer iets af.

De jaarvergadering komt eraan en met elkaar spreken we af wanneer we de ruimte klaarmaken de beamer neer zetten en dat we allen op tijd komen om jullie te ontvangen.

Na afloop van de vergadering is er nog een gezellige nazit met op de achtergrond dia’s van hoe het was in de kerk en pastorie, wel mooi om te zien tegenover de vernieuwingen van de laatste tijd.

We lopen nogmaals een keer naar de achter ruimte om te zien wat er nog moet gebeuren. Gelukkig zijn de grootste klussen klaar, er moet nog wat geschilderd, de pilaar moet nog afgemaakt, de kast tussen de pilaren moet nog weg en vervangen door een mooie houten hoge uitgifte bar.

Ook gaan we nog eens kijken voor andere tafels maar nu eerst even pas op de plaats, er is veel werk verzet en er zijn voor sommige van ons al weer andere klussen bijvoorbeeld bij RK EDO waar ook een grote verbouwing gaande is.

Pastor Nico vermeld ons dat het regio bestuur  weer is benoemd en omdat de regio groter is geworden beginnen we weer van voor af aan, dus iedereen kan weer jaren mee in het bestuur.

Ook de leden van de parochieraden zijn opnieuw benoemt  met een officiële brief van het regio bestuur.

Ans  praat ons bij namens het Pastoraatsteam en vertelt dat ze kunnen terug kijken op een mooie bijeenkomst op goede vrijdag die zij hadden gemaakt.

Bij de berichten uit de parochie horen we dat er binnenkort 3 nieuwe misdienaars worden opgeleid,

Mooi dat er toch weer kinderen zijn die dit willen doen.

De volgende vergadering van ons zou 5 juni zijn maar daags na de jaarvergadering is iets te veel van het goede dus schuiven we een maand op en vergaderen we voor de zomervakantie nog één  keer op woensdag 3 juli.

We horen dat er dit jaar echt weer een kerstconcert komt en wel door de Brass band met een gastoptreden van een koor .  De datum kunt u alvast noteren zondagavond 22 december .

Na een rondvraag zonder vragen sluit ik de vergadering even na 21.00 uur en gaan de voetbal liefhebbers gauw naar huis Barcelona- Liverpool speelt vanavond.

Els van de Hulst

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Parochievergadering 3 april

Om half 8 open ik de vergadering en leest Kees een mooie tekst voor, daarna steken we een kaars aan voor naaste die wel een lichtje kunnen gebruiken. Een zwager met asbestkanker, een buurman die een zware operatie ondergaat, een tante die longkanker heeft en parochianen die ernstig ziek zijn.

We nemen de notulen door en de aktielijst en zien een aantal punten terug komen op de agenda.

Daarna schuiven we wat in de agenda, want ons volgende punt is eigenlijk de achterruimte maar daar gaan we na 20.00 uur naar toe zodat we de koorrepetitie van Remember  niet verstoren.

Nieuws uit de regio:  een verzoek om te kijken naar de invullingen voor de vieringen voor de periode na mei daar de pastores weer gaan roosteren. Elke parochie heeft graag in het weekend een eucharistieviering dus dit moet zo goed mogelijk verdeeld en dan daarom heen de D.O.P. diensten. Niet overal is dit makkelijk in te vullen in de regio en het  zal zeker in de toekomst wel eens voor komen dat je mag kerken bij de buren.

In deze zes…een alvast de voorlopige  agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 4 juni, de gekleurde uitnodiging volgt in de volgende zes…een

Dan gaan we naar achter en bewonderen de nieuwe keuken en de Mariakapel. Wat is het al mooi aan die kant van de kerk en wat goed dat we nu een mooie plek hebben om rozenkrans te bidden op zondagavond.  We kijken wat er nog gedaan moet worden maar met elkaar zijn we maar wat trots op het werk wat al allemaal is verricht.

Weer terug in de warme huiskamer kijken we naar het financiële overzicht van 2018 en mogen we met elkaar tevreden zijn over de cijfers. Wil u ook weten hoe de parochie ervoor staat? Tijdens de jaarvergadering geeft Adriaan uitleg over de financiën.

Aad Neeven praat ons bij namens het Pastoraatsteam en beantwoordt onze vragen. Daarna het rondje met berichten uit de parochie de post en de rondvraag, daarna sluit ik de vergadering, het is alweer  10 uur.

Best laat maar nog niet te laat om nog even na te zitten met een glas wijn/ biertje.

Els van der Hulst

Parochievergadering 3 april

Om half 8 open ik de vergadering en leest Kees een mooie tekst voor, daarna steken we een kaars aan voor naaste die wel een lichtje kunnen gebruiken. Een zwager met asbestkanker, een buurman die een zware operatie ondergaat, een tante die longkanker heeft en parochianen die ernstig ziek zijn.

We nemen de notulen door en de aktielijst en zien een aantal punten terug komen op de agenda.

Daarna schuiven we wat in de agenda, want ons volgende punt is eigenlijk de achterruimte maar daar gaan we na 20.00 uur naar toe zodat we de koorrepetitie van Remember  niet verstoren.

Nieuws uit de regio:  een verzoek om te kijken naar de invullingen voor de vieringen voor de periode na mei daar de pastores weer gaan roosteren. Elke parochie heeft graag in het weekend een eucharistieviering dus dit moet zo goed mogelijk verdeeld en dan daarom heen de D.O.P. diensten. Niet overal is dit makkelijk in te vullen in de regio en het  zal zeker in de toekomst wel eens voor komen dat je mag kerken bij de buren.

In deze zes…een alvast de voorlopige  agenda voor de jaarvergadering van dinsdag 4 juni, de gekleurde uitnodiging volgt in de volgende zes…een.

Dan gaan we naar achter en bewonderen de nieuwe keuken en de Mariakapel. Wat is het al mooi aan die kant van de kerk en wat goed dat we nu een mooie plek hebben om rozenkrans te bidden op zondagavond.  We kijken wat er nog gedaan moet worden maar met elkaar zijn we maar wat trots op het werk wat al allemaal is verricht.

Weer terug in de warme huiskamer kijken we naar het financiële overzicht van 2018 en mogen we met elkaar tevreden zijn over de cijfers. Wil u ook weten hoe de parochie ervoor staat? Tijdens de jaarvergadering geeft Adriaan uitleg over de financiën.

Aad Neeven praat ons bij namens het Pastoraatsteam en beantwoordt onze vragen. Daarna het rondje met berichten uit de parochie de post en de rondvraag, daarna sluit ik de vergadering, het is alweer 10 uur.

Best laat maar nog niet te laat om nog even na te zitten met een glas wijn/ biertje.

 

Els van der Hulst