In de Nieuwbrief van “De Waterkant” vindt u informatie vanuit de geloofsgemeenschappen van De Goorn, De Weere, Hensbroek, Hoogwoud, Obdam, Spanbroek, Spierdijk, Ursem en Zuidermeer.

Onder deze link vind u deze nieuwsbrief 

 

Klik hier om de nieuwsbrief te openen {pdf bestand}

Onder deze link vind u de nieuwsbrief

 

Nieuwe vertaling van het "Onze Vader"

 

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw naam worde geheiligd,

Uw rijk kome,

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

en breng ons niet in beproeving

Maar verlos ons van het kwade.

 

Hierboven een foto van het Regiobestuur tijdens een vergadering.
Van links naar rechts: Dagelijks bestuur: secretaresse, José van Leerdam; voorzitter, Jan Wijnker; Pastor, Nico Knol; penningmeester, Adri Vlaar;
Afgevaardigden van de parochies: Hoogwoud: Carla Groot namens Gré Ooyenvaart; Obdam/ Hensbroek, Win Bijman; Ursem, Adri Wever; De Weere, Sjaak Koopman; Spierdijk/ Zuidermeer, Jos van Straalen; De Goorn, Kees Bron ( niet op de foto); Spanbroek, Sjaak de Koning (niet op de foto).

Financiële verantwoording 2019

Op 1 januari 2019 was het banksaldo van de stichting 16.112,64 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:

 

Totaal giften, bijdragen en schenking                                          

€ 10.155,00

Ontvangsten bezoek toren                                                           

      305,00

Opbrengst catering kerstconcert                                                  

     515,60

 

 

Uitgaven:

 

Kozijnen ontmoetingsruimte                                                         

  1.210,00

Spanplafond ontmoetingsruimte                                                  

  8.465,00

Afzuigsysteem ontmoetingsruimte                                               

     949,85

Keuken ontmoetingsruimte                                                          

  8.090,90

Wapenschilden op glazen deuren                                                

     280,38

Bankkosten                                                                                   

        99,00

Het banksaldo is op 31 december 2019 € 8.042,51 en het kassaldo € 36,40.

In 2019 is de ontmoetingsruimte achter in de kerk gerenoveerd. Dankzij uw bijdragen kon de stichting een groot deel van de kosten betalen.

In 2020 zal de tafel tussen de pilaren in de ontmoetingsruimte worden vervangen, zodat het een mooi geheel wordt. Deze kosten zullen door de stichting worden betaald.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.