Wat wil je dat ik doe ....?

Zondag 25 oktober j.l. stond de viering in het teken van "vluchtelingen" Het thema: "Wat wil je dat ik doe ...? Een bijzondere viering waarbij ook onze burgemeester - de heer Posthumus - aanwezig was als gastspreker. 

Voor degenen die daar niet bij waren, onderstaand nogmaals de preek die daarop betrekking had en derhalve wellicht stof tot nadenken geeft.

 
“In dichte drommen keren zij terug…..!”  zo schrijft Jesaja…

en ze roepen: “Als God ons thuis brengt, dat zal een droom zijn….” … 

Maar vandaag de dag zien we wat anders….dicht drommen die hun land verlaten omdat een Tiran het leven er bitter maakt, men economisch van alles te kort komt, leven haast onmogelijk wordt gemaakt….of omdat je als Christen vermoord wordt…

Het zou toch prachtig zijn voor deze mensen wanneer zij weer naar huis kunnen keren, terug naar hun vaderland, moedergrond…veilig en in vrede… maar de realiteit is een andere….oorlog, armoe, vervolging, het drijft hele volken op de been, zet de wereld erom heen op z’n kop…  je hoeft het Journaal maar aan te zetten en de vluchtelingen stromen je kamer binnen….

Lees meer...

Parochievergadering 7 november

Om half 8 heet ik iedereen welkom en in het bijzonder Ria Meyer die namens de stichting ons komt bij praten over de komende kerstmarkt. Maar eerst steken we de kaars aan voor de familie Desaunois  die in korte tijd drie keer een uitvaart hebben van een dierbare, vader, dochter en schoonzoon.

Jan leest een mooie tekst voor, “bakens”. Je ziet ze op zee maar ook ons geloof, de kerk kan een baken zijn. 

De notulen worden doorgenomen en de aktielijst.  Dit keer kunnen we een aantal zaken doorhalen die er al wat langer op staan zoals: Vrijwilligers zoeken die het archief (wat allemaal op zolder ligt op de pastorie) uitzoeken en opschonen. We hebben 2 mensen gevonden die deze klus op zich gaan nemen en de parochieraad geeft samen met pastor Nico heel graag toestemming om op de zolder aan de gang te gaan. Het is best een grote klus waar veel tijd in gaat zitten maar ook wel heel interessant denk ik.

Om 20.00 uur gaan we naar de achter ruimte om het met elkaar te bekijken en een beetje de plannen van de kleine commissie  te horen. Met elkaar komen we tot de conclusie dat het echt wel nodig is, om het goed te doen is er nog wel wat geld nodig vandaar dat Ria ook mee kijkt.

Zo komen we bij het volgende punt: de kerstmarkt. Deze wordt georganiseerd door de stichting vrienden van de parochie en Ria praat ons bij hoe het er voor staat, ook meld ze dat de opbrengst van de markt bestemd is voor het opknappen van de ontmoetingsruimte.

De vrijwilligersdag staat in de steigers, er komt weer een optreden van iemand van buiten de parochie waarvan wij denken dat het een leuk en gezellig stuk van de parochiedag wordt. De datum is zondag 10 februari 2019 en deze dag beginnen we zoals gebruikelijk met een viering.

We bespreken de tarieven voor het komend jaar, de prijzen zijn geïndexeerd en vast gesteld door de parochieraad.

Pastor Nico praat ons bij over de ontwikkelingen in de regio en iets wat heel mooi is en noodzakelijk is de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen zoals de voorbereiding Eerste Heilige Communie en Vormen.  Het is fijn om te horen dat ze elkaar vinden en versterken en dat je het met een kleine groep niet allemaal alleen hoeft te doen.

We komen bij de berichten uit de parochie en daar wordt de zorg uit gesproken dat we wel erg weinig misdienaars hebben, het is het mooist om met 2 misdienaars te dienen maar dan moeten ze wel erg vaak.  Dus heeft u een kind die de eerste heilige communie heeft gedaan en die zou het wel willen meld u uw kind dan aan bij de parochie dan worden ze opgeleid door een van de oudere misdienaars.

De rond vraag geeft geen vragen en na nog een paar mededelingen zoals de volgende vergadering schuift naar de 2de woensdag vanwege Sinterklaas sluit ik de vergadering en gaan de mannen snel naar huis want Ajax voetbalt tegen Benfica en kunnen ze de 2de helft nog zien.

Els van der Hulst

Financiële verantwoording

2017
Op 1 januari 2017 was het banksaldo van de stichting € 5.883.69 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting is het saldo op de rekening op 31 december 2017 € 6.638,69. Als u een volledig overzicht wilt, kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

2016
Op 1 januari 2016 was het banksaldo van de stichting € 3.024.49 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting kunnen we 2016 afsluiten met een saldo van € 4.652.69.

2016 was voor de stichting een rustig jaar, we hebben geen uitgaven gehad.

2015
Op 1 januari 2015 was het banksaldo van de stichting € 5.046,97 en dankzij uw vrijwillige bijdragen aan de Stichting van € 1.605 zijn de kosten voor de urnenmuur, zoals de fundering, metselwerk en de beplanting door de stichting betaald.

2014
In 2014 is € 18.351,-- bijeengebracht met giften, bijzondere collectes en opbrengsten van acties van de benefietavond (€4.320,--). Hiermee zijn de kosten voor de uitbreiding en vernieuwing van het kerkhof betaald en de voorbereidende werkzaamheden voor de urnenmuur.

Als u een volledig jaaroverzicht wilt hebben, kunt u deze opvragen bij Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 HN Avenhorn of per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Van uw parochiecoördinator

Dit wordt de 85e column in 8,5 jaren.
Ik bedacht me dat tegen de tijd dat ik met pensioen ga, al deze columns een aardig beeld gaan geven van mijn werk hier in de parochie. Maar nu kijk ik een beetje ver vooruit!
Deze keer wil ik u iets laten lezen wat mij werd aangereikt door een van mijn zoons. Hij was er nogal van onder de indruk en samen met een aantal vrienden van hem hebben we er over gepraat. Onderstaande brief van wijlen Wubbo Ockels raakte hen. Toen ik hen vertelde dat Jezus destijds niet veel anders zei was de reactie van de jongelui: ‘Zodra we ‘kerk en Jezus’ horen haken we af. Er is teveel gebeurd in de kerken en namens het geloof waar we ons niet bij thuis voelen’.
Wanneer ik dan deze brief lees, die hen wél aansprak, dan ben ik blij en dankbaar dat we hierover met elkaar in gesprek konden gaan. Blij en dankbaar om te horen over hun idealen en hun geloof in een betere wereld.
Ongetwijfeld hebben een aantal van u deze brief al wel gelezen, hij werd o.a. gepubliceerd in het AD. Toch wil ik hem u niet onthouden, erger nog: ik hoop op reacties, misschien wel via de Zes-Een of onze website!

Vrede en alle goeds,
Tineke de Boer-Bleeker
parochiecoördinator

"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.

Lees meer...