Omzien naar elkaar

Werkgroep ‘Omzien naar elkaar’

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ is een werkgroep die zich inzet voor mensen in rouw. Een paar weken na een overlijden stuurt men een kaartje naar de nabestaanden en men neemt korte tijd daarna contact op om te vragen of men prijs stelt op bezoek vanuit de werkgroep. De leden van de werkgroep komen een paar keer per jaar bij elkaar om een en ander door te spreken. Natuurlijk wordt er niet gepraat over dat wat men hoort tijdens de bezoeken!

Op deze bijeenkomsten wordt er ook gesproken over de manier waarop een pastoraal gesprek gevoerd wordt en oefenen we met elkaar aan de hand van casussen. 

De werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ is tevens verantwoordelijk voor de ‘Vieringen van meeleven’. Een aantal malen per jaar wordt op de vrijdagavond aandacht geschonken aan alle mensen met verdriet, aan ieder die rouwt om een naaste, een geliefde. In deze viering wordt ook het herinneringskruisje, dat een jaar in de Mariakapel heeft gehangen, overhandigd aan de familie.

‘Omzien naar elkaar’, een werkgroep die niet meer gemist kan worden!

Wilt u contact opnemen met de werkgroep dan kan dat via Ria Lindeboom, telefoon 0229-541535