Werkgroep Doopvoorbereiding

Wanneer u uw kind wil laten dopen, stuurt u dan een geboortekaartje naar de pastorie. Er wordt dan door een lid van de Werkgroep Doopvoorbereiding contact met u opgenomen. De werkgroep doopvoorbereiding houdt een gezamenlijke avond bij één van de doopouders thuis, ongeveer twee a drie weken voor de doopdatum.

De doopdata staan vermeld in parochieblad Zes...Een.