Remember

In 1999 is ons koor begonnen als "Avondwakekoor".
Wij ondersteunen de voorgangers van een avondwake door het zingen van liederen (door de familie van de overledene uitgezocht) voor, tijdens en na afloop van zo’n dienst. Dit doen we vanaf het koor boven in de kerk.

In 2006 zijn we ook tijdens "reguliere" vieringen gaan zingen, ongeveer eenmaal per 4-6 weken. De naam "Avondwakekoor" hebben we daarom toen veranderd in het meer toepasselijke "Remember".

Het koor staat onder leiding van Betty Schonewille, organist is Arja Pronk.
We hebben  ongeveer 30 leden, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen.
De repetitie is elke woensdag van 19 tot 20 uur in de kerk.

Contactpersonen:
Anneke de Joode-Koster (secretaris) tel: 0229-540490
Jos Braas (voorzitter) tel: 0229-542741