Financiële verantwoording 2021

Op 1 januari 2021 bedroeg het banksaldo van de stichting € 11.214,68 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:        

Totaal giften en bijdragen                       €  1.977,50

Kaarsenactie                                          €  5.037,53

 

Uitgaven:

Kaarsenactie Aanlichten toren               €  4,779,71

Diverse kosten                                       €       25,00

Bankkosten                                            €     114,00

 

Het banksaldo op 31 december 2021 bedraagt € 13.311,00 en het kassaldo € 36,40.

In 2021 hebben we een kaarsenactie gehouden voor het aanlichten van de toren. Dit was een groot succes en dankzij uw bijdragen is de toren nu een lichtbaken in het donker.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.