Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2023

Op 1 januari 2023 bedroeg het banksaldo van de stichting € 15.633,00 en het kassaldo € 36,40.

 

Ontvangsten zijn:        

Totaal giften en bijdragen                     €  5.620,00

Kaarsenactie                                        €       30,00

Torenbeklimming                                  €       44,00

Verkoop boek                                       €       25,00

Opbrengst concert Kogge Klassiek      €     188,15

Bijdrage Dominicus                              €     171,34

 

Uitgaven:

Gereedschap kerk                                €      199,03

Bankkosten                                          €      161,61

 

Het banksaldo op 31 december 2023 bedraagt € 21,350,88 en het kassaldo € 36,40.

Als u een volledig overzicht wilt, dan kunt u dat aanvragen bij het secretariaat van de stichting.

 

Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 HN Avenhorn