Bestuursvergadering woensdag 9 april

Om half acht opent Adriaan de vergadering daar Ralf afwezig is.
Nico leest een gedicht voor over een jaar later, het is bijna een jaar terug dat hij afscheid heeft moeten nemen van zijn vrouw Alie. We steken de kaars aan voor haar en de mensen die wel een lichtje kunnen gebruiken.
We nemen de notulen door van de vorige vergadering, vullen nog iets aan en komen bij de actie lijst. Veel punten zijn afgehandeld en andere komen terug in de agenda.
Een van de punten is de jaarvergadering. Na overleg met de voorzitster van het Dominicus koor is besloten om de jaarvergadering 1 dag later te doen namelijk dinsdag 17 juni. Ik was een beetje te snel met het vermelden de vorige keer. Dus noteer in de agenda: jaarvergadering dinsdag 17 juni.
We nemen de opzet voor die avond door en deze wordt verder uitgewerkt voor het inleg vel.
We denken na over acties voor extra inkomen voor de parochie, er komen wat ideeën op tafel maar als het vorm gaat krijgen hoort u meer van ons.
Koos Bakker schuift aan om ons bij te praten over de begraafplaats. Zo komt er aanzienlijk meer gras en de vraag is of er een goede zitmaaier mag worden aangeschaft. Met elkaar denken we na over de aanleg van de gedenkplaats die door de parochie wordt ingericht. Deze plek komt op het nieuwe gedeelte rechts over de brug. Ook komen er wat bankjes op de begraafplaats, hebben we het over het recht leggen van gedenkstenen en de lopende werkzaamheden.
Pastor Nico heeft overleg gehad met de mede pastores in de regio en het bestuur van het “waterkantje”. 10 en 11 mei is er het afscheid van Henny de Lanee in Ursem en Hensbroek. Dit betekent dat er in het najaar nog maar vier pastoren/pastoraal werkers over zijn.  Er wordt de komende tijd gekeken naar het liturgisch rooster, want het wordt lastig om overal elk weekend een viering te houden. Er is uitbreiding van uren aangevraagd en komt er een overleg met de bisschop.
We kijken naar de bouw tekening van eetcafé 70 daar de nieuwe vluchtdeuren uitkomen op het kerkhof. We gaan akkoord als ze er maar voor zorgen dat de deuren niet zomaar open gaan.
Notulen van Pastoraatsteam worden bekeken en er zijn geen vragen over. Pastor Nico geeft nog aan dat we op zijn verjaardag mogen komen en hij op 24 en 25 april het zieken tridium voorgaat in Wognum en zo komen we aan het eind van de vergadering.

Els van der Hulst

Misschien hebt u nog nooit van De Goorn gehoord. Het is een van de zes dorpskernen, die samen de parochie “Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans” vormen. In De Goorn staat de kerk van onze parochie. U vindt ons in Noord Holland en wel in West Friesland ten zuidwesten van Hoorn. Ik hoop, dat u op onze website aantreft wat u zoekt. 

En natuurlijk nog meer. Met “u” bedoel ik jong en oud. Als parochie vinden wij het fijn als u zich bij ons thuis voelt en u zich kunt herkennen in wat wij als geloofsgemeenschap voorstaan en uitdragen. Daarom is deze site niet alleen bedoeld voor eigen parochianen en heet ik u die ons nu bezoekt van harte welkom, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt.
Fijn dat we ons gezicht kunnen laten zien via een medium,dat niet gebonden is aan wat voor grenzen dan ook. Daarom wil ik ook mensen ver van hier welkom heten. Internet gaat immers heel de wereld over. Daar zijn ook zeker mensen bij van wie de wortels in West Friesland liggen. Ook wanneer u geen binding hebt met enige kerk of vorm van geloof mag u zich bij ons welkom weten. Misschien vindt u iets wat u raakt of uw interesse heeft. Onze website wil dan ook het strikt kerkelijke overstijgen en u breed informeren over alles waar wij mee bezig zijn. Via het gastenboek vernemen wij graag uw reacties, tips, op- en aanmerkingen over onze site, zodat deze tot een wederzijdse vorm van communicatie kan uitgroeien. Daarom eens te meer: van harte welkom namens onze parochiegemeenschap, en wie weet een keer echt tot ziens.